Immensa’s Kenniscafé

immensa-fotoDoor Alumnivereniging Immensa werd ik gevraagd om een casus aan mijn mede-alumni voor te leggen, over een vraagstuk waar ik in mijn werkende leven tegenaan loop. Vanuit Open & Bloot is mijn doel om thema’s gerelateerd aan gender en seksualiteit bespreekbaar te maken en emancipatie te bevorderen; één van de thema’s die hierbij geregeld aan bod komt is biseksualiteit. Met die gedachte ben ik op het moment betrokken bij een initiatief dat zich hard wil maken voor de verbetering van de situatie van biseksuele mensen.

 

Zowel binnen de LHBT(QI+) community als in de samenleving als geheel is er anno 2016 weinig (positieve) aandacht voor biseksualiteit. Biseksuele mensen lopen aan tegen een breed spectrum aan problemen, van onzichtbaarheid tot vooroordelen en negatieve beeldvorming. Het initiatief heeft als doel om de zichtbaarheid van biseksualiteit en de omstandigheden van biseksuele mensen te verbeteren. De vraag die hierbij opkomt, is hoe de zichtbaarheid en omstandigheden van biseksuele mensen bevorderd kunnen worden, maar vooral ook welke invalshoek hierbij het meest effectief zal zijn.

Deze vraag legde ik voor aan vier groepen mensen, allemaal afgestudeerden van de universitaire bacheloropleiding Algemeen Sociale Wetenschappen. Vol enthousiasme, goede moed en ideeën bogen zij zich over het vraagstuk. Nieuw wetenschappelijk onderzoek, inclusieve voorlichting op scholen, een social media offensief; allemaal tips die meerdere keren terugkwamen. Natuurlijk zijn dit ‘voor de hand liggende opties’, maar het geeft wel aan dat we de juiste kant op denken.

Wat we met hokjes zouden moeten doen, bleef een punt van discussie.  Moeten we nu van die hokjes af, of moeten we ze juist benadrukken omdat ze een belangrijke functie hebben? En zou ieder zijn eigen hokje moeten krijgen, of moeten alle mensen verdeeld worden in de beperkte hokjes die we nu kennen?

Waar de discussie vaak op terugkwam, was het belang van vrijheid. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, en moeten we vooral een beetje lief zijn voor elkaar. In dat kader kan biseksualiteit een belangrijke rol spelen, want naast een open vorm van liefde werd biseksualiteit ook bestempeld als de hoogste vorm van liefde; wanneer gender geen voorwaarde meer is voor liefde, kan alles gebeuren!

Er zijn rolmodellen nodig; dat werd in iedere groep duidelijk. Misschien in de vorm van een knuffelbi? Met een Biertje in de hand zetten we het gesprek voort, en onderweg doopten we diversiteit om tot biversiteit.

Al met al was het een bijzonder leerzame avond. Ik ben onwijs dankbaar voor het enthousiasme waarmee op de casus ingegaan werd, en voor de ideeën die uit de avond zijn voortgekomen. Er zijn mogelijkheden te over; we kunnen aan het werk!